Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İletişim Fakültesi - Uygulama Gazetesi -

"OMÜ Nevruz" ile Etiketlenen Konular

Baharın habercisi olan ve yeni gün olarak da bilinen Nevruz, Türk Cumhuriyetlerinde farklı adetlerle asırlardır...