Ondokuz Mayıs Üniversitesi - İletişim Fakültesi - Uygulama Gazetesi -

Künye

Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Adına Sahibi

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal


Genel Yayın Yönetmeni
Dekan Prof. Dr. Niyazi Usta


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çakın


Editörler
Arş. Gör. A. Ceren Başal Yıldız
Arş. Gör. Okan Karakoca


Görsel Yönetmen
Öğr. Gör. Halil İbrahim Zengin


Yayın Danışmanları
Doç. Dr. Onur Bekiroğlu
Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem
Öğr. Gör. Emine Ceng


Redaksiyon
Bahar Gençol, Buket Topaktaş, Elif Kurttaş,
Melek Kesmen, Nazlı Erşahin


Tasarım ve Uygulama
Melek Kesmen, Muhannad Hammud,
Nazlı Erşahin, N. Nur Çimen


Haber Merkezi
Abdullah Hacıoğlu, Açelya Kaynar,
Adnan Zarur, Aslıhan Çağla Kılıçlı,
Berna Hacıahmetoğlu, Beste Öcal, Buket
Topaktaş, Burak Anılan, BirgüL Esen,
Çiğdem Dönmez, Ece Esin Gökyokuş,
Emre Önder, Emine Tunç, Elif Çakır,
Esra Kumaş, Ezgi Aslan, Faruk Polat,
İsmet Çilingiroğlu, Kader İbici,
Melisa Kuruçay, Miraç Şentürk,
Mohamad Vard Atik, Nazlı Erşahin,
Ozan Şahin, Saliç Öcal, Semanur Bal,
Serpil Aydın, Sezer Ulusoy,
Yunus Erçin, Yusuf Şener


Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın


Adres
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim
Fakültesi, Mustafa Kemal Güneşdoğdu
Kampüsü Çarşamba/SAMSUN
Tel: 0362 445 11 38 Faks: 0362 445 11 37